תקנון " יקב בוטיק ויצמן"

האמור בתקנון ובאתר מתייחס באופן שווה לגברים ונשים ,השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. השימוש באתר האינטרנט כפוף לקריאת תקנון זה והסכמה להוראותיו.

 1. הוראות כלליות

א ."יקב בוטיק ויצמן"[להלן: "יקב בוטיק ויצמן" \או "האתר"], הוא אתר אינטרנט, אשר מטרתו-מכירת יין, אלכוהול  ומוצרים נלווים ואספקתם עד כתובת ההזמנה הרשומה [להלן "המוצרים"].   

ב .כל המבצע ו/או מעוניין לבצע  פעולה באתר [ להלן "רוכש"] מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר או מטעמם.

ג .מודגש כי רכישת משקאות חריפים מותרת אך ורק לרוכשים אשר גילם מעל 18 שנים.

ד .אזהרה——–צריכה מופרזת של אלכוהול מסוכנת לבריאות. 

ה .יקב בוטיק ויצמן שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פ"י שיקול דעתו הבלעדי , ללא הודעה מוקדמת. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי יקב בוטיק ויצמן בגין שינוי הוראות התקנון כאמור. מועד השינוי יהיה בו פורסם התקנון המתוקן לראשונה באתר. כל פעולה שתבוצע  באתר לאחר פרסום התקנון המתוקן , תהיה כפופה רק לתקנון המתוקן

ו.    ניתן לפנות בטלפון 054-4585727 לגבי כל שאלה לגבי אופן השימוש באתר, ביצוע הזמנות וקבלת מוצרים.

ז.    ליקב בוטיק ויצמן הזכות הבלעדית , לפי שיקול דעתו, לשנות ו/או להפסיק בכל עת פעילות האתר, זאת  ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או התראה כלשהי. הזמנות שיוזמנו ויאושרו בהתאם להוראות תקנון זה טרם הפסקת הפעילות  יסופקו למזמין

ח.   יקב בוטיק ויצמן שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.                                        ט.    מובהר כי שירות חברה באתר ו/או התקנון אינו מהווה  הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. 

י .   קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות  אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

יא .  אופן הצגת המוצרים באתר  יקבע על ידינו מעת לעת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

      2. תנאי ההזמנה והשימוש

 • באתר רשאי לבצע פעולה כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין, וכן חברה מאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל ורשומה ברשם החברות בישראל, ואשר ברשות האדם ו/או החברה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: ישראכרט, מאסטרקארד, ויזה , אמריקן  אקספרס , ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי .בנוסף על הרוכש המזמין מהאתר להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני [כתובת מייל]                                       
 • הזמנת הרוכש לקבלת המוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש , (2)המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי, (3)המען לאספקה נמצא באזור כמפורט בסעיף 9 תקנון

       3 .    אופן ביצוע ההזמנה                                                                                                                                               

 • באתר מוצעים למכירה בקבוקים בציון שנת בציר, השם בתווית , וליד כל בקבוק מוצג מחירו בשקלים.  משתמש  באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט אשר נבחר על ידו, להוסיף ולגרוע ובסיום ההזמנה להיכנס לקופה לסגירת ההזמנה ואישורה. בסיום יתקבל דף המציג את פירטי ההזמנה ומספר ההזמנה שיהיה אסמכתה לשליחת ההזמנה.                  
 • במקרה שמוצר שהוזמן על ידי הרוכש אזל מהמלאי ,יקב בוטיק ויצמן יצור קשר עם המזמין לשביעות רצונו של המזמין.
 • האתר מתעדכן כך שהמוצרים המוצגים יהיו זמינים.
 • האתר פעיל בכל שעות היממה, אלא אם האתר מושבת עקב תקלה טכנית.

      4 .      פירטי התשלום

 • בעת הרכישה באתר חייב הרוכש למסור את מלוא הפרטים הבאים :שם מלא (פרטי +  משפחה) ת"ז/ח.פ, כתובת מלאה לרבות מיקוד, מס טלפון, כתובת מלאה,  דואר אלקטרוני .פירטי כתובת המשלוח ומספר הנייד.                      
 • בסיום שלב הרכישה על הרוכש למלא את פרטי כרטיס האשראי מלאים, שם בעל הכרטיס ומספר ת"ז של בעל כרטיס.
 1. אופן התשלום

             א.   התשלום בכרטיס אשראי בלבד. החיוב בכרטיס האשראי הוא מידי בעת ביצוע ההזמנה באתר (בכפוף לאישור חברת האשראי) המחירים באתר כוללים מע"מ.

 1. מחירי מומרים

       א.    מחירי מוצרים המוצגים באתר הינם מחירי המוצרים במועד ביצוע ההזמנה ואישור הזמנה בהתאם להוראות תקנון זה על ידי הרוכש בעת הרכישה .יקב בוטיק ויצמן הזכות לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים באתר בהתאם לשיקול דעתה.

 1. אחריות המוצרים באתר

       א.     כל המוצרים מיוצרים בלעדית ביקב בוטיק ויצמן באיכות גבוה ובאחריות  החל מגידול הענבים עד הבקבוק שאתם קונים.

 1. פרטי המזמין ואבטחת האתר

       א.     בעת ביצוע ההזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר ,יידרש הרוכש להזין במערכת את הפרטים הבאים :פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס האשראי (להלן-"הפרטים"). בעלי יקב בוטיק ויצמן ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על יד הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית, נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין  בגין נזקים שעלולים להיגרם ליקב בוטיק ויצמן ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמורה הזכות ליקב בוטיק ויצמן לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן המקובל בסחר אלקטרוני, הנתונים  מהמחשב לא יעברו לגורמים חיצוניים ,למעט לחברת כרטיסי האשראי, על מנת להשלים את הרכישה שהרוכש ביצע.

        ב.     הרוכש נותן בזאת את הסכמתו כי יקב בוטיק ויצמן ישלח אליו דואר אלקטרוני והודעות sms  ותפנה אליו בכתב או בעל פה בנוגע למבצעי קידום מכירות, חידושים באתר, פרסומות מסחריות וכדומה, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 1. קנייה בטוחה

        א.      יקב בוטיק ויצמן נוקט בכל אמצעי האבטחה על מנת לתת לרוכש ביטחון מרבי בעת הרכישה באמצעות האינטרנט.                  

        ב.       יקב בוטיק ויצמן מצהיר שלא ישתמש ולא יעביר מידע הקונים השמור לשום גורם אחר.

 1. אזורי הפצה, דמי משלוח ומדיניות משלוחים.

         א.  זמן האספקה תוך 4 ימים מיום ההזמנה לכל חלקי הארץ.         

         ב.   מובהר בזאת כי ליקב בוטיק ויצמן הזכות הבלעדית לא לבצע משלוח לאזור בזמן שתהיינה בעיות בטחוניות.

         ג.  בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר,  יחויב הרוכש בדמי משלוח של 42 ₪ כולל מע"מ , ברכישת 600 ₪ ומעלה  המשלוח יהיה חינם.

         ד. יקב בוטיק ויצמן שומר לעצמו את הזכות לחרוג מזמני האספקה.

         ה.  זמן ההספקה יתואם עם הלקוח על ידי חברת ההפצה בהתאם לפרטים שישאיר הלקוח בעת ההזמנה.

         ו.   המשלוח  יימסר לרוכש ו/או למבוגר אחראי מטעמו ובכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד.

         ז.   במקרה והרוכש או מבוגר אחראי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש , יוחזרו המוצרים ליקב בוטיק  ויצמן.  על הרוכש לצור קשר טלפוני עם היקב לטלפון 046581123 ולתאם מועד אספקה חדש . ויחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים. בהתאם לעלויות המשלוח המפורטות באתר.

         ח. אי עמידת יקב בוטיק ויצמן במועד האספקה המבוקש לא יפתור, בכל דרך שהיא ,את הרוכש מחובתו לשלם ליקב בוטיק ויצמן בגין האספקה.

 1. החזרת מוצרים, סייג להחזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה.

         א.   על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה להזמנה ולחשבונית שתימסר לו במועד ההספקה .הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים , וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית שלא נפתחה ו/או לא נפגמה ,וכי לא נעשה בהם שימוש, ובלבד שהרוכש הציג חשבונית או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי ביצוע עסקה, מועדה , הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

         ב.   סייגים לזכות ההחזרה : לא ניתן להחזיר מוצרים פסידים.

הגדרת מוצרים פסידים-  "טובין פסידים- מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו ,לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם לצרכן אחר או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם".

מכיוון שמוצרים פסידים עלולים להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת ,וליקב בוטיק ויצמן אין כל שליטה כיצד הוחזקו המוצרים לאחר הספקתם ללקוח ,יקב בוטיק ויצמן לא יכול לקבל מוצרים פסידים.

 • במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה ,על פי חוק הגנת הצרכן, זכאי יקב בוטיק ויצמן לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם. זאת בנוסף לכל תשלום שנגבה מיקב בוטיק ויצמן ע"י חברת האשראי בגין סליקה כרטיס אשראי של הרוכש. במקרה שההזמנה בוטלה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, יקב בוטיק ויצמן רשאי לגבות מהרוכש את דמי המשלוח.
 • שינוי או ביטול הזמנה על ידי הרוכש יתאפשר, לפי שיקול דעתו של יקב בוטיק ויצמן באמצעות הטלפון 046581123 בלבד ואין אפשרות לבטל או לשנות הזמנה באמצעות האתר.
 • במקרה שחברת האשראי לא תכבד את החיוב ,רכישה שלא כובדה בטלה ומבוטלת והמוצרים לא יועברו למשלוח.
 • החזרת מוצרים וביטול הרכישה יהיו כפוף להוראות החוקים הבאים :חוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981,חוק המכר התשכ"ח- 1968 חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986, ובכפוף למדיניות יקב בוטיק ויצמן המפורטת בתקנון זה.                    
 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

      האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, אשר חלקם בבעלות יקב בוטיק ויצמן וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג המבצע פעולות באתר אינו רשאי להעתיק ו/או לפרסם ו/או להעביר תכנים המופיעים באתר או בחלק ממנו למטרה כלשהי.

    13 .   פיצוי ושיפוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר.

        כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את יקב בוטיק ויצמן ו/או מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו ליקב בוטיק ויצמן ו/או מי מטעמם.

 1. הגבלת אחריות.

        יקב בוטיק ויצמן אינו אחראי לכל נזק, מכל סוג ,שייגרם לרוכש באתר ו/או לצד ג  כלשהו כתוצאה מהמפורט להלן,ובהתקיים כל אחד מהם יקב בוטיק ויצמן רשאי להודיע על ביטול הרכישה באתר, כולה או מקצתה.

 • רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי יכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו ,לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו , רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו,  פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע  על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש  בסיסמת הרוכש באתר וכיוב.
 • מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת יקב בוטיק ויצמן.
 • תקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת.
 • יקב בוטיק ויצמן לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה שבו רכישה לא תיקלט במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש מוצרים. יקב בוטיק ויצמן לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הרוכשים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר.

הרוכש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ליקב בוטיק ויצמן ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות  שביצע בהקלדת הנתונים , לרבות ,טעות בהקלדת כתובתו ,טעות בהקלדת פרטי כרטיס אשראי, טעות בהקלדת כתובת להספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.                                                                                               

ו .  בעלי האתר ו/או מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתרי היה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש בו ו/או מזמין שירותים ממנו . כמו כן יקב בוטיק ויצמן לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית באתר על ידי רוכש כלשהו או צד ג כלשהו שאינו בשליטת יקב בוטיק ויצמן .יקב בוטיק ויצמן רשאי להפסיק או למנוע את ההתקשרות עם הרוכשים או את הגישה של הרוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

כל אזכור באתר של שם ,סימן מסחר , מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות לרוכש ואין בו כדי  להוות פרסומת ,קידום מכירות ,מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

ז  . במידה ותחול טעות בהדפסה ,בתיאור המוצר ,במחירו, בתנאי התשלום ,בתמונת המוצר ,בכל חומר מודפס אחר או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי יקב בוטיק ויצמן , אך לא חייב , לבטל את הרכישה הספציפית .

              ח  .מבלי לפגוע בכל האמור לעיל , בכול מקרה  לא יישא יקב בוטיק ויצמן  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הרוכש.

 1. כתובת למשלוח דואר

                   בן גוריון 27 בית שאן               ד/א     itzyek@walla.com

     16.החוק החל והתניית שיפוט

                על ההתקשרות בין הרוכש לבין יקב בוטיק ויצמן במסגרת האתר וכן במסגרת הוראות תקנון זה  יחול הוראות הדין הישראלי בלבד .כל סכסוך שיתעורר ייערך ניסיון מצד הצדדים לסכסוך ליישבו מחוץ לכותלי בית המשפט .במידה והסכסוך לא יושב כאמור , התביעה תידון אך ורק בבית המשפט השלום בבית שאן בלבד. 

גלילה לראש העמוד